Hør mig synge og se mig danse

Forsikringer
Pensions og Forsikringsselskaber
Mobil Spill - Ringetone - Logoer Spel - Ringsignaler - Logotyper Ringtones - Mobile Games - Logos Ringtones - Mobile Games - Logos Mobil Spill - Ringetone - Logoer Peli - Soittoäänet - Logot Klingeltöne - Java Spiele - Logos Sonneries - Jeux - Logos pour téléphones Portables - Toutes les Sonneries monophoniques et polyphonique pour ton mobile
ALT til mobilen. Den største side på www

Forsikringsoplysningen - er forsikrings-selskabernes fælles informationstjeneste.

Forsikringsluppen - Med ForsikringsLuppen kan du hurtigt og effektivt sammenligne vilkår og priser for forbrugerforsikringer.

 

 

 

AIG Europe - Danmark - American International Group, Inc. (AIG), world leaders in insurance and financial services, is the leading international insurance organization with operations in more than 130 countries and jurisdictions.

Alka - Dansk KundeIndex kårer igen ALKA forsikring som det selskab, der i 2004 både havde de mest tilfredse forsikringskunder i Danmark - og de mest loyale.

Alm. Brand - Blandt Danmarks større finansielle koncerner - Et skade-, bank- og livsforsikringsselskab

AP pension - AP Pension er som det eneste pensionsselskab i Danmark helt og holdent ejet af kunderne

Arkitekternes Pensionskasse - Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger

Aros - Kontakt en af vore assurandører, med henblik på at få belyst dit eksakte forsikringsbehov

Atradius - Atradius tilbyder en bred portefølje af kreditforsikrings- og finansieringsløsninger

Bauta Forsikring - blev stiftet i 1977, var formålet at tilbyde sygeplejersker og andre grupper indenfor sundhedssektoren de forsikringer, de har brug for

Bornholms Brandforsikring - 2005 er året hvor der er fejret 150 års jubilæum...

Bygge- og anlægsbranchens pensionsforsikring

Chubb Insurance Company of Europa

CNA Hansen & Klein - tilbyder en bred vifte af forsikringer til erhvervslivet og er sparringspartner for forsikringsmæglere og virksomheder på vore specialområder

Codan

Danica

Danmark, Hesteforsikring - gensidig af 1869

Dansk Boligforsikring A/S - Dansk Boligforsikring A/S er et uafhængigt skadesforsikrings-selskab, der målrettet fokuserer på at kunne tilbyde de bedste ejerskifteforsikringsprodukter til danske boligkunder

Dansk Glasforsikring - Forsikring af glas, sanitet, lysskilte, spejle, keramiske kogeplader i erhvervs- og boligejendomme.

Dansk Kautionsforsikring - Garantiforsikring benyttes - ligesom bankgarantier - som sikkerhedsstillelse, når virksomhederne indgår større kontrakter. Garantien udstedes til sikkerhed for at en eller begge kontraktparter opfylder den indgåede aftale.

Dansk Plantageforsikring - Det gensidige Forsikringsselskab

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Dansk Musiker Forbund Forsikring - repræsenterer musikerne på såvel den kulturelle og musikpolitiske side som på den økonomiske side, hvad enten det gælder overenskomster og tilskud eller A-kasse og beskæftigelse

Det Kjøbenhavnske Reassurance-Compagni

DiBa Forsikring - Bolig, Køretøj, Ulykke og fritidsforsikringer

Europæiske rejseforsikring

FagPension Forsikringsaktieselskab

Fair

FDM forsikring

Finanssektorens Pensionskasse

Forenede Gruppeliv

Forsikringsselskabet FYN a/s

Frederiksborg Brand - Det eneste selskab hvor du kan forsikre din Mercedes til rimelige penge. Frederiksborg Brand ser en Mercedes som en almindelig familiebil og ikke en "specialbil".

Funktionær Pension - er stiftet i 1993 af Dansk Arbejdsgiverforening og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark med det formål at udvikle og administrere overenskomstaftale arbejdsmarkedspensionsordninger for HK-funktionærer og butiksansatte på det private arbejdsmarked.

Fynbo Forsikring

Føroya Livstrygging

Gartnernes forsikring

GE Frankona Re

Ge - Skadeforsikring (FICL)

Ge - Livsforsikring (FACL)

General Star International

GeneralCologne Re Scandinavia

Genworth Financial

Gerling Danmark

GF

GL Skanderborg

Go Safe

Gouda rejseforsikring

Grafisk pension ( sampension )

Handels-, Transport- og Servicebranchens Pensionsforsikring , PensionDanmark

Hermes

HF

Hids Herreds Brandforsikring

Himmerland

IF

Industriens Arbejdsskadeforsikring

Industriens Pensionsforsikring

International Health Insurance danmark

Jordbrugets Arbejdsskadeforsikring

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse

K.a.B. International

KommuneForsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring

Kongeriget Danmarks Hesteforsikring G/S

Købstædernes Forsikring, gensidig

Lokal Forsikring G/S

Lægernes Pensionskasse

Lærernes Pension

Lærerstandens Brandforsikring

Magistrenes Pensionskasse

Mølholm Forsikring A/S - Mølholm Forsikring A/S sælger behandlingsforsikring til danske virksomheder, som derved sikrer sine medarbejdere behandlingsgaranti indenfor 10 arbejdsdage.

Nassau Forsikring

Nord Forsikring A/S

Nordea Liv & Pension

Nordisk flyforsikring

Nykredit Forsikring A/S

Nær - brand forsikring

PB-forsikring G/S

Pen-Sam

PensionDanmark I/S

Pensionskassen for amtsvejmænd m.fl

Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter

Pensionskassen for Bioanalytikere

Pensionskassen for Børne - og Ungdomspædagoger

Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Pensionskassen for Farmakonomer

PHIpension

Pensionskassen for Jordemødre

Pensionskassen for Kontorfunktionærer

Pensionskassen for Kost- og Ernæringsfaglige

Pensionskassen for Kvindelige Arbejdere og Specialarbejdere

Pensionskassen for Lægesekretærer

Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet - PNNpension

Pensionskassen for portører

Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger ved Institutioner under Amtskommunerne m.v.

Pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter

Pensionskassen for sygeplejersker

Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører

Pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab

Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer i Jernet

PFA Pension

PKA A/S Pensionskassernes Administration

PKA+Pension Forsikringsselskab A/S

Popermo

PrivatSikring

Rasmussen Assurance A/S (Lloyds)

RK Forsikring G/S

Runa Forsikring

Sampension Administrationsselskab A/S

Skandia

StK:Pension

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Hesteforsikring g/s

Sygeforsikringen "danmark"

Sønderjysk Forsikring

Thisted Amt Forsikringsselskabet

Tjenestemændenes Forsikring

Topdanmark

Trafik

Trekroner

Tryg

Trygd P/F

Tryggingarfelagid Føroyar

Udflytternes Forsikringsselskab

Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart, Gensidigt Forbund

Vejle Brand af 1841

Vendsyssel

Vestjylland

XL Insurance


---------------Relaterede links--------------
Gør Det Selv

Hus & hjem
--------------------------------------------  

Frederiksborg Brandt

Huginsvej 2B
3400, Hillerød
Tlf. nr.: 48220999
Fax nr.: 42260589
Frederiksborg Brand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik på de forskellige links for at se hvad det enkelte selskab tilbyder. Nedenunder ser du hvad de forskellige forsikringer kunne være, men du ved jo sikkert selv hvad du har brug for lige nu...

Ansvarsforsikring, Bilforsikring, Børneulykkesforsikring, Bådforsikring, Campingvognsforsikring, Dødsfald, Ejerskifteforsikring, Enkeltrejseforsikring, amilieforsikring, Fritidshusforsikring, Fritidsulykkesforsikring, Heltidsulykkesforsikring, Hesteforsikring, Hundeforsikring, Husforsikring, Indboforsikring, Kritisk sygdom, Livsforsikring, Lystfartøjsforsikring, Motorcykelforsikring, Rejseforsikring, Skadeforsikring, Skirejseforsikring, sommerhusforsikring , Sygeforsikring, Tab af erhvervsevne for børn, Tab af erhvervsevne forsikring, Ulykkesforsikring, Ungdomsrejseforsikring, Ungdomsulykkesforsikring, Villaforsikring, rejseforsikring 

Hørt ved kassen i Netto mens kasseekspedienten kører en ældre dames varer igennem - Hov, mit ene æble i posen er stødt. Jeg går lige ned og ser om der er et bedre æble. Jeg skal nok skynde mig.

Vidste du det ?
Vidste du det ?
Vidste du det ?
Hvis du bliver fyret fra dit job, kan din arbejdsgiver tvinge dig til at afholde din rest-ferie. Din arbejdsgiver skal betale de 2 første dage når du bliver ledig.

Hvis du bliver fyret, skal du have lov til at gå til alle de jobsamtaler du kan opdrive, og stadig få fuld løn af din nuværende arbejdsgiver.


Move2 - Danmark